Πιστωτική

Η ανεξαρτησία της CAMcap, σε συνδυασμό με τη δύναμή της στη διανομή, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τόσο ανταγωνιστικές τιμές όσο και πρωτότυπες εμπορικές ιδέες. Ενεργούμε για ένα ευρύ φάσμα εταιρικών και θεσμικών πελατών, χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυό μας των διαμορφωτών αγοράς και των τελικών λογαριασμών για την πηγή όχι μόνο των ομολόγων επενδυτικού βαθμού, αλλά και των εγγράφων υψηλής απόδοσης, καθώς και των ρευστοποιήσιμων ή επισφαλών τίτλων.